top of page

Semangattt

Updated: Mar 15, 2021


semangattt

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

semangat : se.ma.ngat (1) roh kehidupan yg menjiwai segala makhluk, baik hidup maupun mati (menurut kepercayaan orang dulu dapat memberi kekuatan)

(2) seluruh kehidupan batin manusia

(3) isi dan maksud yg tersirat dl suatu kalimat (perbuatan, perjanjian, dsb)

(4) kekuatan (kegembiraan, gairah) batin

(5) perasaan hati

(6) nafsu (kemauan, gairah) untuk bekerja, berjuang, dsb


Namun, menurut pendapat Tiek…

Semangattt (semangattt yang Tnya ada 3) adalah suatu energi positif diberikan Tuhan kepada ku, energy yang tidak boleh hilang dari ku. Semangattt adalah milikku dan tidak seorangpun mampu merampasnya daripadaku.


Kalian boleh mempengaruhiku untuk tidak bersemangat, namun kendali ini sepenuhnya ada padaku.


Kalian boleh mengatakan tidak ada harapan.. namun satu hal aku percaya selama masih ada semangattt harapan itu akan tetap ada..

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page